Rytm zatokowy jest objawem fizjologicznej pracy serca. W zapisie EKG charakteryzuje się miarową czynności komór z częstością 60-100 uderzeń/min. Wąskie zespoły QRS poprzedzone są załamkami P.

W sytuacji braku występowania objawów zachowanego krążenia przy czynności elektrycznej serca w postaci rytmu zatokowego, leczeniem z wyboru będzie prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg schematu postępowania w PEA. W tym przypadku brak wskazań do defibrylacji elektrycznej.