Samoograniczający się jednokształtny szybki częstoskurcz komorowy - samoistny powrót akcji serca wydolnej hemodynamicznie. W przypadku częstoskurczu komorowego bez tętna leczeniem z wyboru jest defibrylacja.