Stymulacja wąskimi impulsami elektrycznymi o małej energii (na przykład 5V / 0,5ms) owocuje rytmicznymi skurczami mięśnia sercowego. Miokardium z punktu widzenia histologicznego stanowi syncytium komórkowe. Wykazano, że skuteczniejsza jest stymulacja katodowa (napięciem ujemnym). Warto zwrócić uwagę, że tą metodą nie dałoby się pobudzić mięśnia szkieletowego, w którego przypadku potrzebna jest seria impulsów.