Blok przedsionkowo - komorowy 2 : 1 w istocie nie może być zakwalifikowany ani do typu Wenckebacha, ani do Mobitza, ponieważ tylko jeden cykl R - R  poprzedzający blok jest dostępny do analizy.  Czasami blok 2 : 1  i wyższych stopni (3 : 1, 4 : 1, i tak dalej) nazywany blokiem zaawansowanym i z reguły jest istotny klinicznie.