Przy wolnej czynności komór ( poniżej 60 uderzeń na minutę) mówimy o bradykardii zatokowej która może być spowodowana działaniem niektórych leków (na przykład betablokerów, naparstnicy)  może również występować fizjologicznie u wytrenowanych sportowców.

W przypadku poważnych objawów niewydolności krążenia wynikających z bradykardii zatokowej leczeniem z wyboru będzie elektrostymulacja przezskórna.