Blok przedsionkowo - komorowy II stopnia typ I

Typ I bloku przedsionkowo - komorowego 2 stopnia według Mobitza, czyli "periodyka Wenckebacha". Czas przewodzenia przedsionkowo - komorowego wydłuża się stopniowo w kolejnych ewolucjach serca, aż do "wypadnięcia" zespołu QRS. W tym konkretnym przypadku stosunek ilości załamków P do QRS wynosi 3:2. Obecny jest też pojedynczy epizod bloku 2:1, który należy uznać jako zależny od zjawiska Wenckebacha. Blok p-k 2 stopnia typu I zdarza sie często u zdrowych osób (szczególnie we śnie) i zazwyczaj nie wymaga leczenia.