Brak aktywności elektrycznej , obserwujemy linię izoelektryczną. Często stan taki jest zejściem innych groźnych zaburzeń rytmu: migotania komór i rozkojarzenia elektro - mechanicznego.