Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS w zapisie EKG charakteryzuje się szybką akcją komór, możliwym brakiem obecności załamków P.

Częstoskurcz nadkomorowy może występować z zachowaniem wydolnego krążenia, lecz przy częstości powyżej 200 uderzeń/minutę, będzie najczęściej powodował poważne objawy niewydolności krążenia, które wymagają szybkiej interwencji w postaci kardiowersji elektrycznej. W przypadku braku zachowanego krążenia częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS leczymy według wytycznych postępowania w rozkojarzeniu elektryczno-mechanicznym (Pulselles Electrical Activiti). W tym mechanizmie zatrzymania krążenia nie ma wskazań do defibrylacji.