Częstoskurcz komorowy może występować z zachowaniem wydolnego krążenia, lecz przy częstości powyżej 150 uderzeń/minutę, będzie najczęściej powodował poważne objawy niewydolności krążenia, które wymagają szybkiej interwencji w postaci kardiowersji elektrycznej.