W zapisie czynności elektrycznej serca, występuje rytm zatokowy z pojawiającymi się „losowo” szerokimi zespołami QRS niepoprzedzonymi załamkami P.

Wskazaniem do leczenia farmakologicznego będą salwy komorowe (>3 skurczy komorowych pomiędzy skurczami fizjologicznymi), bigeminia komorowa (1 skurcz komorowy, 1 fizjologiczny), oraz zjawisko R/T (załamek R występuje w pobliżu załamka T), zjawisko to zwiększa ryzyko wystąpienia migotania komór.