W zapisie czynności elektrycznej serca, charakteryzuje się miarową czynnością komór, zespoły QRS najczęściej będą wąskie, oraz występowaniem załamków P, miarowym z częstością ok. 250-350 uderzeń/min., przyjmującym charakterystyczny obraz „zębów piły” pomiędzy zespołami QRS.

W przypadku poważnych objawów niewydolności krążenia w przebiegu trzepotania przedsionków, postępowaniem z wyboru będzie kardiowersja elektryczna.

Ryzyko poważnej niewydolności krążenia i zatrzymania krążenia wzrasta wraz z szybkością pracy komór.