Niestabilny częstoskurcz z szerokimi QRS wykonano kardiowersję elektryczną  - podgląd z systemu monitorowania pacjenta brak widocznej zsynchronizacji.