Stabilny częstoskurcz komorowy powrót rytmu zatokowego po zastosowaniu amiodaronu.