Przy szybkiej czynności komór (>100 u/min.) mówimy o tachykardii zatokowej którą może powodować intensywny wysiłek fizyczny, działanie substancji psychoaktywnych (np. amfetamina, kokaina), silne dolegliwości bólowe, oraz niska objętość krwi krążącej.