Łącze przedsionkowo-komorowe posiada zdolność do spontanicznego wytwarzania bodźców z częstotliwością 40–60 na minutę. W przypadku zwolnienia czynności węzła zatokowego (bradykardia, zahamowanie zatokowe, blok zatokowo-przedsionkowy) czynność elektryczną serca przejmuje zazwyczaj rozrusznik węzłowy, a wsteczne załamki P schowane są w obrębie zespołu QRS.  Załamki P bywają także niewidoczne w hiperkaliemii, a także w kloku przedsionkowo - komorowym z bardzo długim odstępem PQ.