Samoograniczający się częstoskurcz: Szybka czynność elektryczna o stałej  amplitudzie i częstości z szerokimi zespołami QRS samoczynnie ograniczająca  się do rytmu zatokowego. Okresowo wzbudzająca się po pobudzeniu przedwczesnym.