Niestabilne migotanie przedsionków wykonano kardiowersję elektryczną  - podgląd z systemu monitorowania pacjenta brak widocznej synchronizacji. Po kardiowersji powrót rytmu zatokowego stabilnego hemodynamicznie.