Częstoskurcz komorowy w zapisie EKG charakteryzuje się szerokimi zespołami QRS, brakiem załamków P, oraz głębokimi ujemnymi załamkami T. W przypadku braku zachowanego krążenia częstoskurcz komorowy leczymy tak jak migotanie komór. Priorytetem będzie defibrylacja elektryczna.