Bezpośrednia kardiowersja elektryczna - powrót rytmu zatokowego