Migotanie przedsionków z całkowicie niemiarową akcją komór. Widoczne pobudzenie przedwczesne komorowe o niejasnym pochodzeniu (prawdopodobnie z lewej komory, aczkolwiek brak odprowadzenia kończynowego I nie pozwala na pewną ocenę osi), odległe od szczytu załamka T. Umiarkowana bradykardia, nie kwalifikująca do sztucznej stymulacji serca.