Aktywność elektryczna o chaotycznej amplitudzie i częstości. Defibrylacyjny rytm zatrzymania krąźenia.