Rytm zatokowy miarowy z wydłużeniem odstępu przedsionkowo - komorowego  powyżej  normy, która wynosi od 120 do 200 milisekund. Stan taki zazwyczaj nie stwarza niebezpieczeństwa klinicznego.