Zgodnie z wytycznymi ERC 2010 w przypadku NZK we wczesnym okresie po zab. kardiochirurgicznym  do trzech defibrylacji pod rząd jeżeli pierwotny rytm VF/VT.