Załamki P jak i zespoły QRS generowane są przez serce miarowo lecz brak jest  jakiejkolwiek synchronizacji pomiędzy nimi.  Akcja przedsionków  ma wyższą częstotliwość niż komór.