Obserwujemy pobudzenia przedwczesne poprzedzające pobudzenia zatokowe. Charakterystyczne dla bigemini jest to że sprzężenie pobudzeń dodatkowych z zatokowymi jest stałe. Skurcze przedwczesne często nie są skuteczne hemodynamicznie, powodując tak zwany deficyt tętna. Wyczuwalne tętno obwodowe bywa wtedy wolne, podobnie jak w bradykardii.