Migotanie przedsionków w zapisie EKG charakteryzuje się zupełną niemiarowością czynności komór,  zespoły QRS najczęściej będą wąskie, oraz brakiem załamków P, które przyjmują obraz nieregularnej fali migotania z częstością między 350-600 uderzeń/min.                .

Migotanie przedsionków powoduje spadek rzutu serca o ok. 30%, może powodować poważną niewydolność krążenia, przewlekłe migotanie przedsionków zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo zatorowych. Leczeniem z wyboru przy poważnych objawach niewydolności krążenia jest kardiowersja elektryczna. 

Ryzyko poważnej niewydolności krążenia i zatrzymania krążenia wzrasta wraz z szybkością pracy komór.